ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.eskuvoi-sminkes.hu oldalon végzett adatkezeléshez

 

 

 1. Adatkezelő megnevezése

Szabó Orsolya (a továbbiakban: Adatkezelő)

Cím:                1126  Budapest, Kiss János altábornagy u. 28/A III. em. 2.

Postacím:        1126  Budapest, Kiss János altábornagy u. 28/A III. em. 2.

E-mail:             [email protected]

Honlap:          www.eskuvoi-sminkes.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: ………………………………

 1. A csomagajánlatokra való jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Amennyiben igénybe szeretné venni sminkszolgáltatásom valamelyikét, úgy az alábbi adatokat kérem el Öntől:

 • név: erre az Ön beazonosításához van szükségem, kötelezően kitöltendő adat
 • e-mail cím: a kapcsolattartáshoz lesz szükségem rá, kötelezően kitöltendő adat
 • telefonszám: szintén a kapcsolattartás érdekében kérem, ezt az adatot nem kötelező megadnia, azonban a telefonon történő kapcsolattartás sokszor hasznos és gyors lehet
 • születési dátum: nem szeretnék indiszkrét lenni, erre az adatra pusztán szakmai okoból van szükségem, az Ön életkorához legjobban illő bőrápolás és smink kiválasztása érdekében, ezt az adatot nem kötelező megadnia

A fenti adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv 5. § (1) a) pontja alapján.

Fent megadott adatait addig kezelem, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a [email protected] címre küldött levelében vagy az 1. pontban megadott postacímre küldött postai küldeményben.

 1. A próbasminkre történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Amennyiben felkeltették érdeklődését az oldalon található sminkcsomagok, de bizonytalannak érzi magát az azonnali jelentkezéshez, úgy lehetőség van kipróbálni sminkszolgáltatásaimat. Ehhez az alábbi adatok megadására van szükség:

 • név: erre az Ön beazonosításához van szükségem, kötelezően kitöltendő adat
 • e-mail cím: a kapcsolattartáshoz lesz szükségem rá, kötelezően kitöltendő adat
 • telefonszám: szintén a kapcsolattartás érdekében kérem, ezt az adatot nem kötelező megadnia, azonban a telefonon történő kapcsolattartás sokszor hasznos és gyors lehet

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv 5. § (1) a) pontja alapján.

Fent megadott adatait addig kezelem, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a [email protected] címre küldött levelében vagy az 1. pontban megadott postacímre küldött postai küldeményben.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz Szabó Orsolya és alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a kapcsolatfelvételi oldalon beérkezett levelek megválaszolásával foglalkozó munkatársaink az ügykezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait.

Adatkezelő csak bírósági vagy más hatósági határozatban szereplő felszólítás ellenében adhatja át az Ön személyes adatait a határozatban megjelölt adatigénylőnek.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő  az  Ön  által  megadott  személyes  adatait  adatfeldolgozó  székhelyén  található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához adatfeldolgozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Központi iroda: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Postacím: 1538 Budapest, Pf. 515.

Tel: (+36) 30 624 39 34

Adatfeldolgozó az ön által megadott személyes adatait automata rendszerén keresztül, saját szerverein tárolja, automatikus e-mail-t küld a jelentkezés visszaigazolásáról.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait megvédje többek  között  a jogosulatlan  hozzáférés  ellen  vagy  azok  jogosulatlan  megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt adatokhoz való hozzáférés jelszóval védett a belépéshez szükséges jelszót csak adatkezelő és alkalmazottai ismerhetik.

Amennyiben Ön oldalunkon harmadik személy adatait adja meg (például ajándékba szeretne valakinek próbasminket vagy csomagajánlatot), úgy Ön képviselőként jár el. Amennyiben a harmadik személy az adatai megadását utólagosan (akár ráutaló magatartással) jóváhagyja, úgy megvalósul a jogszerű adatkezelés. Amennyiben ez a harmadik személy utólagosan nem hagyja jóvá adatai kezelését, úgy az adatkezeléssel szemben tiltakoznia kell adatkezelő előtt. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk a nem jogszerűen kezelt adatok törléséről. Amennyiben azzal, hogy harmadik személy adatait adta meg oldalunkon, az érintettnek esetlegesen kart okoz, úgy ezért a kárért, ill. a harmadik személy személyiségi jogainak megsértéséért Ön lesz felelősségre vonható ezen harmadik személy vonatkozásában.

 1. A sütik (cookie-k) alkalmazása

Oldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik olyan kódok, melyek a weboldalunkra történő látogatásakor automatikusan letöltődnek az Ön számítógépére. Fontos, hogy a sütik által tárolt információk semmilyen módon sem kapcsolhatók össze az Ön személyes adataival, azok alapján nem tudjuk Önt beazonosítani, ezek a sütik csupán analitikai és statisztikai információkat hordoznak számunkra.

én ezt a 2-t találtam: phpsessid és gridcookie, a programozótól meg kellene kérdezni, hogy van-e más is, ill. a fenti kettőre vonatkozóan az alábbi adatokat pl.: élettartam és hogy mire való a cookie

 • Google Analytics cookie

Élettartam: 2 év

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja.

 • Facebook pixel code

Élettartam: 180 nap

Aki a weboldalon járt, azt később a Facebookon releváns hirdetésekkel el tudjuk érni.

 • Google remarketing code

Élettartam: 560 nap

Aki a weboldalon járt, annak később releváns hirdetéseket tudunk a Google oldalain megjeleníteni.

A sütik szerepéről további információkat szerezhet például az alábbi oldalakon: www.nopara.org vagy www.youronlinechoices.com/hu .

A Google Chrome, Mozilla Firefox és Internet Explorer böngészőkhöz kapcsolódóan az alábbi linkeken találhatja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontokat, ahol akár ki is kapcsolhatja őket:

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön  az 1.  pontban megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást kérhet  adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli
 • adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy telefonszámát). Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

7.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken  keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) kérheti adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

Amennyiben nincs az adat tárolására vonatkozó, kötelező jelleggel alkalmazandó jogszabályban foglalt  kötelezettség, akkor adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25  napon  belül  teljesíti,  és  erről  az Ön  által  megadott  elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) kérheti, hogy a személyes adatait adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ön számára nyitva áll a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben problémája merülne fel adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, úgy kérjük, azt elsődlegesen Adatkezelő felé jelezze. Adatkezelő mindent megtesz a panaszok békés úton történő rendezése és a jogszerű adatkezelés helyreállítása érdekében.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatósághoz (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat, ill. polgári pert kezdeményezhet adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).